Władze Okręgu Lubelskiego

 
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZPFP
Prezes Okręgu - Waldemar Komorowski
Wiceprezes i Skarbnik Okręgu - Małgorzata Wiącek
Sekretarz Okręgu - Bożena Komorowska
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Tomasz Miszczyszyn
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Łukasz Niewiadomy
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Anna Sękowska
 
 
 
 
parent menu item not found: "130"