HeaderSearchForm

 

Liga Fotografów Przyrody 2019 VII


Wyniki za miesiąc LIPIEC:

1 MIEJSCE - PAWEŁ RZESZOT
1 MIEJSCE - lipiec 19
2 MIEJSCE - ANDRZEJ BIZOŃ
2 MIEJSCE - lipiec 19
3 MIEJSCE - BARTOSZ RAKOCZY
3 MIEJSCE - lipiec 19

Liga Fotografów Przyrody 2018 III


Wyniki za miesiąc MARZEC:
1 miejsce - Blokowski Wiktor
MARZEC 9
2 miejsce - Zieliński Michał
MARZEC 23

3 miejsce - Zieliński Michał
MARZEC 16

Liga Fotografów Przyrody 2018 IV


Wyniki za miesiąc KWIECIEŃ:

1 MIEJSCE - MICHAŁ ZIELIŃSKI
KWIECIEŃ 21
2 MIEJSCE - PIOTR OLKIEWICZ
KWIECIEŃ 12
 
3 MIEJSCE - MICHAŁ FABISZEWSKI
KWIECIEŃ 9

Liga Fotografów Przyrody 2018 V


Wyniki za miesiąc MAJ:
1 miejsce - PIOTR SZUMIGAJ
 MAJ 9
2 miejsce - BARTOSZ RAKOCZY
 MAJ 17

3 miejsce - MICHAŁ ZIELIŃSKI
MAJ 20

Liga Fotografów Przyrody 2018 VI


Wyniki za miesiąc CZERWIEC:
1 miejsce - BARTOSZ RAKOCZY
CZERWIEC 6


1 miejsce - MICHAŁ FABISZEWSKI
CZERWIEC 19
 
2 miejsce - BARTOSZ RAKOCZY
CZERWIEC 14
 
3 miejsce - MICHAŁ FABISZEWSKI 
CZERWIEC 11

Liga Fotografów Przyrody 2018 VII


Wyniki za miesiąc LIPIEC:
1 miejsce - Rakoczy Bartosz
 LIPIEC 6
2 miejsce - Szumigaj Piotr
LIPIEC 8
 
3 miejsce - Fabiszewski Michał 
LIPIEC 12

Liga Fotografów Przyrody 2018 VIII


Wyniki za miesiąc SIERPIEŃ:l
 
1 miejsce - Fabiszewski Michał
SIERPIEŃ 19
2 miejsce - Zieliński Michał
SIERPIEŃ 16
3 miejsce - Fabiszewski Michał   
SIERPIEŃ 3
 
3 miejsce - Zieliński Michał  
SIERPIEŃ 8

Liga Fotografów Przyrody 2018 IX


Wyniki za miesiąc WRZESIEŃ:
 
1 miejsce - ZIELIŃSKI MICHAŁ
WRZESIEŃ 16
2 miejsce - ZIELIŃSKI MICHAŁ
WRZESIEŃ 08
3 miejsce - MAJEWSKA MAGDA
WRZESIEŃ 21

Liga Fotografów Przyrody 2018 X


Wyniki za miesiąc PAŹDZIERNIK:
 

1 miejsce - FABISZEWSKI MICHAŁ
PAŹDZIERNIK 25
2 miejsce - MAJEWSKA MAGDALENA
PAŹDZIERNIK 06
3 miejsce - RAKOCZY BARTOSZ  
PAŹDZIERNIK 30

Liga Fotografów Przyrody 2018 XI


Wyniki za miesiąc LISTOPAD:
 

1 miejsce - MAJEWSKA MAGDALENA
LISTOPAD 04
2 miejsce - MAJEWSKA MAGDALENA
LISTOPAD 11
 2 miejsce - FABISZEWSKI MICHAŁ
LISTOPAD 03
2 miejsce - SZUMIGAJ PIOTR
LISTOPAD 12
3 miejsce - ZIELIŃSKI MICHAŁ
LISTOPAD 19

Liga Fotografów Przyrody 2018 XII


Wyniki za miesiąc GRUDZIEŃ:
 

1 miejsce - ZIELIŃSKI MICHAŁ
GRUDZIEŃ 21
2 miejsce - ZIELIŃSKI MICHAŁ
GRUDZIEŃ 07
3 miejsce - BLOKOWSKI WIKTOR
GRUDZIEŃ 09
 

Liga Fotografów Przyrody 2020 II

 
Wyniki za miesiąc LUTY 2020r.
1 MIEJSCE - BARTOSZ RAKOCZY
LUTY 01
2 MIEJSCE - MICHAŁ ZIELIŃSKI
LUTY 11
3 MIEJSCE - MICHAŁ ZIELIŃSKI
LUTY 17
parent menu item not found: "130"