HeaderSearchForm

Spotkanie styczniowe

Spotkaniem członków i sympatyków ZPFP oddziału toruńskiego rozpoczęliśmy
w dniu 16 stycznia 2018r. nowy sezon naszej działalności w gościnnych progach firmy Emtor w Toruniu.
Jak zawsze wszystkich przybyłych, powitał kolega Janusz Kępa nasz niestrudzony Prezes oddziału toruńskiego. Pełen podziwu, iż pomimo „ataku” zimy objawiającego się obfitymi opadami śniegu przybyliśmy w tak licznym gronie, przedstawił agendę spotkania. Pierwszym punktem było wystąpienie głównego gościa spotkania - Mateusza Stopińskiego - St. specjalisty Służby Leśnej ds. mediów, czyli mówiąc najprościej rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Mieliśmy okazję zapoznać się z bardzo interesującą prezentacją nt. „Zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie lasów RDLP w Toruniu”. Kolega Mateusz przybliżył nam zasady funkcjonowania Lasów Państwowych. Omówił i pokazał, na czym polega praca leśników i jakie główne kierunki przyświecają ich pracy. Wskazywał, w jaki sposób leśnicy godzą najważniejsze zadania leśnictwa, którymi są: gospodarka leśna mająca na celu pozyskiwanie drewna, ochrona przyrody i szeroko rozumiana edukacja. Mogliśmy dowiedzieć się więcej o sukcesach w zalesianiu i odchodzeniu od monokultur sosnowych na rzecz bioróżnorodności gatunkowej poprzez przebudowę drzewostanów. Wskazywał na problemy, z którymi borykają się leśnicy, w tym głównie na ekspansję szkodników i walkę z klęskami żywiołowymi. Mateusz wskazywał również na prace związane na prace związane z szeroko pojętą ochrona przyrody. Na terenach leśnych występują wszystkie formy ochrony poza Parkami Narodowymi, które nadzorowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Środowiska. Emocje wywołał temat łowiectwa, jako elementu ochrony środowiska przyrodniczego poprzez prowadzenie właściwej gospodarki populacji zwierzyny łownej. W temacie tym wywiązała się dyskusja na temat grudniowej nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”. Na ostudzenie emocji Mateusz pokazał na wspaniałe zdjęcia leśnej przyrody z terenów, które zajmuje RDLP w Toruniu.
Kolejnym punktem naszego spotkania było przedstawienie przez kolegę Michała Fabiszewskiego prezentacji złożonej ze zdjęć, które wezmą udział w przygotowywanej na 2018r. wystawie. Nasz gość Mateusz Stopiński zaproponował wydanie kalendarze na rok następny z naszymi fotografiami o ile zdobędziemy przychylność dyrektora RDLP w Toruniu.
Obowiązkowym punktem pierwszego w roku spotkania jest sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności za miniony rok. Tak też było i tym razem. Sprawozdanie przedstawił Prezes naszego okręgu Janusz Kępa. Podkreślił, iż w minionym roku zarówno wzrosła ilość naszych członków lecz również wzrosła nasza aktywność na różnego rodzaju wystawach, konkursach i plenerach.
W temacie pleneru glos zabrał ponownie Michał Fabiszewski przygotowujący nasz plener majowy na rozlewiskach Biebrzy. Omówił pokrótce stan przygotowań oraz podał nam najbardziej prawdopodobny termin. Ostateczne szczegóły zostaną omówione na spotkaniu lutowym zaplanowanym na 20 lutego.
Był to ostatni punkt naszego porządku, I jak zawsze pomimo późnej pory na korytarzach
i parkingu trwały jeszcze niekończące się dyskusje bo zawsze jest fajnie pogadać o fotografii.

Tekst: Andrzej Składanowski

Zdjęcia: Piotr Olkiewicz

 
parent menu item not found: "130"