Struktury Natury

 
Za nami kolejny już wernisaż - tym razem z cyklu  ''Lekarze  fotografują  przyrodę''.To już ósma  wystawa  ,a nosi ona tytuł ''Struktury Natury'' .
W  Książnicy  Pomorskiej  gościliśmy  autorów  i  zaproszonych  gości ,a otwarcia dokonała  Pani Elżbieta  Chojnacka,prezes  Okręgu  Zachodniopomorskiego  Związku  Polskich  Fotografów  Przyrody , oraz  Pani  Bożena  Winiarska,wicedyrektor  Książnicy Pomorskiej.
 
Świetne  ujęcia  prezentuje  ponad  trzydziestu  lekarzy ,a  spojrzenie  na  zagadnienie  prostej i skomplikowanej  zarazem  struktury  zjawisk i rzeczy nas otaczających  jest doprawdy  bogate.
Zapraszam  serdecznie do obejrzenia tych prac,bo naprawdę warto !
Wystawa jest  czynna do 10 kwietnia .
Krzysztof Kordowski
 
 

Walny Zjazd Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP

 
Koleżanki i Koledzy
 W imieniu Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zwołuję Walny Zjazd członków Okręgu, sprawozdawczo-wyborczy, w wynikającym z rozdziału VI § 29 punktu Statutu ZPFP terminie.
 Zjazd odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie Okręgu na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 4, sala 117 (drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.15).
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie Zjazdu przez prezesa Okręgu.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności w upływającej kadencji i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Sprawozdanie finansowe (przyjęto w dniu 16.02.2019)
6.    Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
7.    Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
8.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9.   Wybór Władz Okręgu: 3-7 członków Zarządu, którzy spośród siebie wybierają:
a.    prezesa Okręgu
b.    wiceprezesa Okręgu
c.     sekretarza Okręgu
d.    skarbnika Okręgu
10.    Wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11.    Wybór delegatów na Walny Zjazd ZPFP.
12. Wolne wnioski i dyskusja na temat działalności Okręgu.
13.  Zakończenie zjazdu.
 
Elżbieta Chojnacka
 
 
 

Zebranie Okręgu Zachodniopomorskiego

 
   Serdecznie zapraszam na zebranie Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2019 r. o godz. 12.00, w sali 117, na Wydziale Nauk   o Żywności i Rybactwa ZUT, Szczecin ul. Kazimierza Królewicza 4.
 
Porządek zebrania:
1.     Przyjęcie porządku dnia.
2.    Sprawozdanie z działalności Okręgu w 2018 r., (poproszę o uzupełnienia na zebraniu).
3.    Sprawozdanie finansowe.
4.    Informacje skarbnika.
5.    Wystawy w Książnicy Pomorskiej w roku 2019, 2020, 2021 (informacje, wybór kuratora wystawy).
6.    Konkurs na Fotografa Roku 2018. (Termin zgłoszeń mija 20.02.2019).
7.    Pokaz diaporam o tematyce przyrodniczej nagrodzonych na ostatnich Pomorskich Spotkaniach z      Diaporamą. Informacja na temat jubileuszowych (40 lat!) spotkań w listopadzie 2019 roku.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Wolne wnioski.
 
Elżbieta Chojnacka
 
 
 

Zapraszamy na kolejne wystawy członków naszego Okręgu

 
W  imieniu Pani Elżbiety Chojnackiej , Pana Lucjana Bąbolewskiego oraz naszych  Koleżanek i Kolegów  z  Okręgu  Zachodniopomorskiego  ZPFP  oraz  Autorów  zrzeszonych  w  Kołobrzeskim Towarzystwie  Fotograficznym  serdecznie  zapraszam  do  Sali  Kolumnowej   Książnicy  Pomorskiej  w  Szczecinie  do  obejrzenia  wystawy    pt. Zatrzymane  wspomnienia z  Pomorza  Zachodniego  i  nie  tylko …  oraz  na  jej wernisaż  w  dniu 16.11.2018. o godz.17:00.
Jednocześnie  zachęcam  tamże na  równie  ciekawą  wystawę  pokonkursową  wojewódzkiego  konkursu  fotograficznego pt. Przyroda  chroniona w  artystycznym oku  obiektywu  - Kalisz  Pomorski  2017,w której  z sukcesami  brał  udział  Członek  naszego  Okręgu – Stanisław  Bąbolewski.
Świetne  zdjęcia  z  tych  wystaw  można podziwiać  do  dnia  30.11.2018., a fotorelacja poniżej.
 
Krzysztof  Kordowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plener w Rezerwacie Świdwie

 
Koleżanki i Koledzy
    Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami serdecznie zapraszam do udziału w naszym wiosennym plenerze w Rezerwacie Świdwie w dniu 10 czerwca br. (niedziela) .
Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przed gmachem telewizji przy ul. Niedziałkowskiego, następnie wspólny przejazd do Świdwia.
W trakcie spotkania przy ognisku przekażemy m.in.:
1.  Bieżące informacje dotyczące pracy Okręgu.
2.  Kazimierz Ratajczyk opowie o przygotowaniu wystawy „Z biegiem rzeki Parsęty”.
3.  Michał Nowakowski poinformuje o konferencji na temat Puszczy Bukowej.
 
Szczególnym punktem spotkania będzie przyjęcie Pana Przemysława Wójcika w poczet członków naszej Organizacji.
Organizatorem Pleneru jest Kol. Cezary Korkosz, a przewodnikiem Kol. Przemysław Wójcik.
 
Serdecznie zapraszam !
Elżbieta Chojnacka
 

Cuda Natury

 
Serdecznie  zapraszamy do obejrzenia  kolejnej ciekawej wystawy pt. CUDA  NATURY .
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Chojnacka    
Krzysztof Kordowski
 
 
W dniu 19.04.2017. w reprezentacyjnej sali ''Pod Piramidą'' w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie z autorami zdjęć ww.wystawy. Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody Pani Elżbieta Chojnacka i Dyrektor Książnicy Pomorskiej Pan Lucjan Bąbolewski powitali licznie zgromadzonych Gości,a po krótkiej prezentacji każdego Autora wręczono Im okolicznościowe dyplomy.
Ciekawe ujęcia,świetnie uchwycone ruch i kolor , magiczne kadry z podwodnego świata i mgiełka Impresjonizmu na niektórych zdjęciach przyrody pozwalają śmiało wysunąć tezę , że oprócz sztuki lekarskiej także arkana fotografii nie są obce lekarzom.
''Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów''  ,więc zapraszam do obejrzenia fotorelacji .
Krzysztof Kordowski
 
 
 

Wystawa fotografii Leśne Klimaty

 
W  imieniu  Tadeusza  Przybyła  i  Tomasza  Dolaty   zapraszamy  wszystkich  miłośników  fotografii   do  obejrzenia  kolejnych  ciekawych  prac  będących  kontynuacją  cyklu  prezentacji  swojej  twórczości  przez  członków  Związku Polskich Fotografów Przyrody z  Okręgu  Zachodniopomorskiego . Zdjęcia  prezentowane  są  w   restauracji  '' PLATAN ’’ mieszczącej  się  przy  ul. Juliana  Fałata 2  w Szczecinie (Park  Kasprowicza ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta Chojnacka                     
Krzysztof Kordowski
 
 

Spotkanie Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP

 
Koleżanki i Koledzy,
 
            Zapraszamy na spotkanie Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP, które odbędzie się dnia 4 lutego 2017 (sobota) o godz. 12:00 w Sali Kominkowej restauracji „Platan” w Parku Kasprowicza.
            W programie:
1. spotkanie z Kol. Cezarym KORKOSZEM – autorem wystawy „Sowy”
2. sprawy bieżące Okręgu
 
Elżbieta Chojnacka                                Jacek Fundament-Karśnicki 
 

 

''Pamiętajmy...''

W imieniu  Pani  Stefanii  Karaudy i Członków ZPFP z Okręgu  Zachodniopomorskiego  mam zaszczyt zaprosić​ na wernisaż wystawy fotograficznej Lecha Karaudy pt. ​" Pamiętajmy ...",który odbędzie się 11 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Trzebież​  ​Zalesie 1 - Galeria Leśna. Wystawa otwarta będzie w dniach 25.11.2016 r. - 01.01.2017 r.
 
Krzysztof Kordowski
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilka zdjęć z wernisażu :
 
 

Wystawa Kazimierza Ratajczyka pt.Pobrzeże

W  dniu 8.10.2016. w  restauracji  Platan mieszczącej  się  przy  ul. Juliana  Fałata 2  w Szczecinie ( Park  Kasprowicza ) miał  miejsce  finisaż  wystawy  ’’Pobrzeże ’’ autorstwa  naszego  Kolegi  Kazimierza  Ratajczyka  z  Okręgu  Zachodniopomorskiego  ZPFP . Wzburzone morze , piasek , piękne  chmury  na tle błękitu  nieba  i  ptaki  to tylko  niektóre  elementy posezonowego  pobrzeża  Bałtyku  świetnie  uchwycone  przez  autora .
Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  przybyłym  Gościom  i  jednocześnie zapraszamy  do  obejrzenia  kolejnej  wystawy  w  tym  miejscu ,gdzie  swoje bardzo ciekawe  prace  prezentuje  Cezary  Korkosz ,także  członek Okręgu Zachodniopomorskiego  ZPFP. Temat  przewodni  to  sowy, ptaki  piękne i  tajemnicze  i  w  taki  też  sposób  przedstawia  je  autor.
Zapraszamy !
 

Ta cudowna woda !

Już po raz kolejny dzięki uprzejmości Pana Lucjana Bąbolewskiego, Dyrektora zaprzyjaźnionej  z naszym Okręgiem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, mogliśmy podziwiać ciekawe kadry fotograficzne. Tym razem tematem przewodnim była woda i jej wspaniała natura. Autorzy zdjęć to członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody, Fotoklubu ''Zamek'', fotoreporterzy szczecińskich dzienników, fotografowie zawodowi oraz niezrzeszeni miłośnicy fotografii.
W imieniu Organizatorów
Krzysztof Kordowski

Finisaż wystawy Anity,Krzysztofa i Tomasza Kordowskich

 W dniu  2.04.2016 r. w restauracji ''Platan'' w Parku Kasprowicza w Szczecinie odbył się finisaż wystawy ''Ulotne chwile                         w obiektywach Anity,Krzysztofa i Tomasza Kordowskich''. Wszystkim Gościom jeszcze raz dziękuję za przybycie w imieniu pozostałych autorów i swoim.

Krzysztof Kordowski

Wernisaż wystawy fotograficznej Lecha Karaudy

Dnia 22 stycznia 2016 w Starej Rzeźni na Łasztowni w Szczecinie odbył  się  wernisaż wystawy  fotograficznej pt. '' Przyroda Morskiego Szczecina '' naszego Kolegi z Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP  Lecha Karaudy. Zaprezentowane tam zdjęcia ukazywały  tylko  wycinek  z  bardzo  bogatego  dorobku Lecha  ,który ,jak  czytamy w wydanym  specjalnie  na  tę  okazję  katalogu, wiekszość  swoich  zdjęć  wykonywał w  rezerwatach przyrody,parkach  narodowych i  krajobrazowych. Żeby móc osiągnąć zadowalające wyniki (a pod tym względem był profesjonalistą )potrzebował  wielu lat ,by dobrze  poznać zwyczaje i zachowania zwierząt. Efektem Jego bezkrwawych łowów był duży dorobek dokumentalny. Był bezkompromisowy w sprawach przestrzegania etyki fotografii przyrody        i takim Go  zapamiętamy !   Zapraszamy także do obejrzenia pięknych fotografii na Jego stronie http://www.lechkarauda.pl/
W imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów z Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP
Krzysztof Kordowski

XX-lecie Związku Polskich Fotografów Przyrody

Dnia 16 stycznia 2015 r. miało miejsce ważne  wydarzenie w naszym Okręgu związane z XX-leciem Zwiazku Polskich Fotografów Przyrody.   Na zaproszenie Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP Pani Elżbiety Chojnackiej oraz Dyrektora Ksiąznicy Pomorskiej w Szczecinie Pana Lucjana Bąbolewskiego na wystawę jubileuszową  licznie przybyli zaproszeni Goście,entuzjaści fotografii oraz autorzy zdjęć . Warto dodać w tym miejscu,iż współorganizatorem przedsięwzięcia był nasz niezapomniany Kolega Lech Karauda.
 
W imieniu Organizatorów
Krzysztof Kordowski
 
 
 
 
 
parent menu item not found: "130"