HeaderSearchForm

Władze ZPFP

 
Zarząd Główny ZPFP:

Zygmunt Urzędnik - Prezes (Okręg Śląski)
Jerzy Łapiński - Wiceprezes (Okręg Mazowiecki)
Diana Maciąga - Sekretarz (Okręg Krakowski)

Radosław Siekierzyński - Skarbnik (Okręg Wielkopolski)

Paulina Surniak - Członek Zarządu (Okręg Wielkopolski)
Renata Stadnik - Członek Zarządu (Okręg Łódzki)
Krzysztof Jankowski - Członek Zarządu (Okręg Mazowiecki)
 
Główna Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Gubrynowicz - przewodnicząca (Okręg Mazowiecki)
Joanna Antosik-Żołądek (Okręg Mazowiecki)
Wiesław Kościukiewicz (Okręg Mazowiecki)
Grzegorz Okołów - członek rezerwowy (Okręg Mazowiecki)
 
Sąd Koleżeński:

Waldemar Komorowski - przewodniczący (Okręg Lubelski)
Ireneusz Graff (Okręg Mazowiecki)
Artur Jurkowski (Okręg Śląski)
parent menu item not found: "130"