HeaderSearchForm

Wyniki konkursu na Zdjęcie Miesiąca Października 2015

Na ostatnim spotkaniu rozstrzygnięty został konkurs na Zdjęcie Miesiąca Października w Okręgu Śląskim ZPFP w trzech kategoriach zdjęć przyrodniczych.
Gratulujemy Laureatom tego konkursu, a są nimi:
1. w kategorii KRAJOBRAZ:
Sebastian Krupa „Fog” - I miejsce
Zygmunt Urzędnik „Jesienne Bieszczady” – II miejsce
Artur Jurkowski „Lodowa rzeka” – III miejsce
2. w kategorii ROŚLINY, GRZYBY, POROSTY:
Sebastian Krupa „Chabry” - I miejsce
Arian Król „Przebudzenie” – II miejsce
Cezary Widła „Dmuchawce” – III miejsce
3. w kategorii ZWIERZĘTA:
Krzysztof Ślusarczyk „Świetlisty tkacz” – I miejsce
Mirosław Wąsiński „W morzu zieleni” – II miejsce
Arian Król „Kto pocałuje” – III miejsce
marzec 1
marzec 2
parent menu item not found: "130"