HeaderSearchForm

Oczami śląskich fotografów - III edycja

Proekologiczny projekt o charakterze edukacyjnym "Oczami Śląskich Fotografów - III edycja", realizowany jest przez członków Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Głównym jego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie bogactwa polskiej przyrody oraz jej bioróżnorodności. Cel ten realizowany jest poprzez przygotowanie i udostępnienie odbiorcom wystawy fotografii pt. „Żywy album przyrody”, przeznaczonego do niej katalogu oraz albumu z okazji 20-lecia istnienia Okręgu Śląskiego ZPFP. W ramach projektu przewidziane są również jesienne i zimowe warsztaty terenowe z zakresu fotografii przyrodniczej i etyki w fotografowaniu przyrody, jak też spotkanie z autorami, prelekcje oraz pokazy zdjęć i diaporam o tematyce przyrodniczej. Projekt realizowany jest z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który dofinansowuje wydruki wyżej wymienionego albumu i katalogu oraz Muzeum Śląskiego, które w całości pokryło koszty realizacji wystawy "Żywy album przyrody".
 
Terminarz wydarzeń:
 
22.10.2016 - Jesienne warsztaty terenowe z zakresu fotografii i etyki w fotografii przyrodniczej
4.11.2016 - Wernisaż wystawy "Żywy album przyrody"
3.12.2016 - Spotkanie z autorami wystawy
10.12.2016 - Zimowe warsztaty terenowe z zakresu fotografii i etyki w fotografii przyrodniczej
29.01.2017 - Finisaż "Żywy album przyrody"
 
dofinansowano poziom
parent menu item not found: "130"