HeaderSearchForm

 

Zjazd Członków Okręgu Śląskiego ZPFP


Zgodnie z Rozdziałem VI & 29 pkt 2 STATUTU Związku Polskich Fotografów Przyrody, Zarząd Okręgu Ślaskiego zwołuje Walny Zjazd Członków Okręgu Śląskiego ZPFP zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy w dniu
25 KWIETNIA 2013 roku o godz.18.00 w sali nr 401A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3
Projekt porządku dziennego Walnego Zjazdu Członków Okręgu Śląskiego ZPFP:
 • Otwarcie Zjazdu, przedstawienie warunku wyboru nowych władz Okręgu Śląskiego ZPFP
 • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu
 • Omówienie regulaminu Zjazdu i przyjęcie porządku obrad
 • Sprawozdanie prezesa Leslawa Kostkiewicza z działalności Okręgu za okres mijającej kadencji
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu Śląskiego ZPFP
 • Wybór nowych Władz Okręgu Śląskiego ZPFP
 • Wybór Delegatów Okręgu Śląskiego ZPFP
 • Podjęcie Uchwał Zjazdu
 • Zakończenie Zjazdu
Pierwszy termin Walnego Zjazdu - 25 KWIETNIA 2013 roku godz.18.00
Drugi termin Walnego Zjazdu - 25 KWIETNIA 2013 roku godz.18.30
W imieniu Zarządu Okręgu Śląskiego ZPFP
Lesław Kostkiewicz
Prezes Okręgu

Ogłoszenie wyników Konkursu Fotograf Roku 2013 w Okręgu Śląskim

kręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody po raz kolejny przeprowadził konkurs na Fotografa Roku. Jury w składzie:
Adam Ławnik www.adamlawnik.pl
Marcin Karetta www.karetta.pl
Grzegorz Leśniewski www.grzegorzlesniewski.pl
przyznało nagrody i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach. Jednocześnie jury nie przyznało tytułu Fotografa Roku 2013 w Okręgu Śląskim.
Poniżej oświadczenie jednego z członków jury, Adama Ławnika, zacytowane na jego prośbę:
„Wybory zostały przeprowadzone w sposób zgodny z zasadami. Osobiście jest mi jednak przykro i uważam, że nie przyznanie głównej nagrody było niesprawiedliwe. Moim zdaniem kilka fotografii zasługiwało na Grand Prix.
Członek jury Adam Ławnik”
Po analizie nagrodzonych przez jury fotografii, Zarząd OŚ ZPFP zdecydował o przyznaniu Tytułu Fotografa Roku 2013.
Fotografem Roku 2013 w Okręgu Śląskim został Paweł Niemiec za zdjęcie „Na pawia modę”.
 fr2013
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami konkursu oraz do obejrzenia nagrodzonych zdjęć: KLIKNIJ
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkusie, a nagrodzonym autorom serdecznie gratulujemy.
W imieniu Zarządu OŚ ZPFP
Arkadiusz Pałasiński

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2012

Wernisaż wystawy 4 stycznia (piątek) w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

KONKURS - FOTOGRAF ROKU 2013

Zapraszamy do udziału w konkursie na Fotografa Roku 2013.
Ostateczny termin nadsyłania prac to 9 grudnia 2012. Prace przysłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
Regulamin i karta zgłoszenia udziału znajdują się TUTAJ.
Zapraszamy

WIZJE NATURY 2012

Związek Polskich Fotografów Przyrody zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Pokazów Zdjęć „WIZJE NATURY” 2012.
Jedynym lub głównym tematem pokazów musi być przyroda.
Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2012
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „WIZJE NATURY” 2012, który odbędzie się 24-25 listopada 2012 w Izabelinie.

KONGRES IFWP W FINLANDII

W dniach 27 czerwca - 1 lipca 2012 odbył się 32 Kongres IFWP w Kuhmo w Finlandii.
Ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu na Fotografa Roku 2012.
Członkowie ZPFP otrzymali nagrody w następujących kategoriach:
 • Ptaki 1 nagroda Marek Paluch "Taniec o świcie" (Okręg Mazowiecki)
 • Ptaki 3 nagroda Łukasz Talaga "Harmider" (Okręg Dolnośląski)
 • Owady i Pajęczaki 1 nagroda Marek Sykuła "Diabeł" (Okręg Łódzki)
 • Owady i Pajęczaki 2 nagroda Katarzyna Ciesielska-Faber "Trzymam się mocno" (Okręg Mazowiecki)
 • Inne zwierzęta 1 nagroda Łukasz Bożycki "Wodne gody" (Okręg Mazowiecki)
 • Inne zwierzęta 3 nagroda Adam Mańka "Przeszkoda" (Okręg Łódzki)
 • Rośliny, grzyby, porosty 1 nagroda Waldemer Graś "Szachownica kostkowata" (Okręg Wielkopolski)
 • Rośliny, grzyby, porosty 2 nagroda Agnieszka Czarnocka "Przeminęło z wiatrem" (Okręg Mazowiecki)
 • Kompozycja i forma 2 nagroda Agnieszka Czarnocka "Mimikra" (Okręg Mazowiecki)
 • Diaporama 1 nagroda Joanna Antosik "Odbicia" (Okręg Mazowiecki)
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
Więcej informacji można uzyskać na stronie IFWP (www.ifwp.net)

FOTOGRAF ROKU 2012 ZPFP - Wyniki konkursu ogólnopolskiego

Związek Polskich Fotografów Przyrody przeprowadził po raz dziesiąty konkurs na Fotografa Roku. Wyniki zostały ogłoszone 12 maja na plenerze w Lasach Janowskich zorganizowanym przez Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki. Prace nadesłało 8 okręgów (Dolnośląski, Łódzki, Mazowiecki, Krakowski, Pomorsko-Kujawski, Roztoczańsko-Podkarpacki, Wielkopolski, Śląski) i łącznie zgłoszono 346 fotografii.
Jury w składzie: Mateusz Matysiak (Przewodniczący), Sławomir Krajniewski, Krzysztof Onikijuk, Magdalena Wasiczek, Jacek Zięba przyznało nagrodę główną oraz nagrody i wyróżnienia w dziesięciu kategoriach.
Fotografem Roku ZPFP 2012 został WIESŁAW DZIĘGIELEWSKI z Okręgu Dolnośląskiego za zdjęcie pt. "Zwada"
Nasz Okręg zdobył łącznie 6 nagród i wyróżnień:
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!
Wszytskie nagrodzone zdjęcia można obejrzeć tutaj:

PLENER ZPFP W LASACH JANOWSKICH

Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki jest organizatorem tegorocznego ogólnopolskiego pleneru członków Związku Polskich Fotografów Przyrody. Plener odbędzie się w dniach 11-13 maja 2012 roku w Lasach Janowskich. W trakcie pleneru m.in. zostaną ogłoszone wyniki konkursu na Fotografa Roku 2012 ZPFP, zaprezentowane pokazy członków Okręgu oraz odbędzie się wernisaż kolejnej zbiorowej wystawy fotograficznej.
 

Szczegółowy program na stronie okręgu: 
http://www.zpfp-orp.pl 

WYSTAWA "OCZAMI ŚLĄSKICH FOTOGRAFÓW"

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska oraz Prezes Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody Lesław Kostkiewicz zapraszają na otwarcie wystawy OCZAMI ŚLĄSKICH FOTOGRAFÓW 27 kwietnia 2012, godz. 13.00 
Muzeum Czynu Powstańczego
Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
w Górze Św. Anny
ul. Leśnicka 28


Zapraszamy na stronę Muzeum: http://www.muzeum.opole.pl/index.php?id=887 

Konkurs Fotograf Roku 2012 - Wyniki

Tytuł Fotografa Roku 2012 został przyznany Zygmuntowi Urzędnikowi za zdjęcie "W pełni lata":WYSTAWA "CZY PRZETRWAJĄ" Z OKAZJI TYGODNIA ZIEMI

"W STRONĘ MOCY" to hasło tegorocznej edycji Tygodnia Ziemi, który odbędzie się w dniach od 16 do 22 kwietnia 2012 r. w Zabrzu. Wernisaż naszej wystawy odbędzie się 16 kwietnia o godz. 11.00.
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dziewiętnastym „Tygodniu Ziemi”. Hasło przewodnie obecnej edycji – „W stronę mocy” nawiązuje do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 – „Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi”. Chcielibyśmy aby obecny „Tydzień Ziemi” był miejscem refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania, szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także nad znaczeniem energii tkwiącej w Przyrodzie i w samym człowieku. Potęgę sił natury i znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego uświadamiają nam wystawy prezentowane z okazji „Tygodnia Ziemi” poświęcone światu, który już nie istnieje („Czas mamuta”) oraz temu, którego pięknem możemy się zachwycać, ale który w starciu ze współczesną cywilizacją pozostaje zagrożony („Czy przetrwają?”).
Organizatorzy
Więcej o naszej wystawie na stronie organizatora:
http://muzeumgornictwa.pl/xix-tydzien-ziemi.php
parent menu item not found: "130"