HeaderSearchForm

  • XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

OS ZPFP

ZPFP OS logotypOkręg Śląski ZPFP zrzesza członków z rejonu województwa śląskiego, liczy teraz 41 osób. Od powstania przed 19 laty uczestniczy w życiu kulturalno-artystycznym województwa poprzez spotkania otwarte dla publiczności, wystawy fotografii przyrodniczej, organizowane konkursy, warsztaty terenowe, pokazy zdjęć czy plenery fotograficzne organizowane również z myślą o fotografach przyrody z całego Kraju. Prowadzi stronę internetową, ma swój profil na Facebooku. Jego członkowie są obecni na portalach internetowych, grupach dyskusyjnych, w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz licznych wydawnictwach przyrodniczych.
 
www.zpfp.slask.pl
OS ZPFP na Facebooku
 
parent menu item not found: "130"