HeaderSearchForm

  • XVII Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej Wizje Natury - banner

PARTNERZY i SPONSORZY

 
 
Canon Polska - Wizje Natury 2021
 
Canon Polska technologicznym partnerem ZPFP oraz Festiwalu Wizje Natury 2021
 
Polski oddział firmy Canon, globalnego lidera w zakresie rozwiązań do przetwarzania obrazu, jest technologicznym partnerem Związku Polskich Fotografów Przyrody od 2013 roku. W ramach długoterminowej współpracy firma angażuje się w wydarzenia organizowane przez ZPFP, oferując m.in. wsparcie sprzętowe i merytoryczne. Fotografowie należący do Związku są także zapraszani na szkolenia i warsztaty Canon, gdzie opowiadają o swojej pracy i dzielą się doświadczeniami.
 
Canon jest globalnym liderem w zakresie rozwiązań do przetwarzania obrazu, a wieloletnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań optycznych przekłada się na profesjonalne produkty foto-wideo, które każdego roku trafiają na rynek. W ofercie dostępne są m.in. lustrzanki (EOS System), pełnoklatkowe bezlusterkowce (EOS R System), obiektywy, lornetki oraz zaawansowane aparaty kompaktowe. Firma oferuje także pełną gamę urządzeń i systemów druku, od niewielkich urządzeń domowych i profesjonalnych drukarek do druku fotografii przez wielofunkcyjne maszyny biurowe, aż po druk wielkoformatowy czy produkcyjny.
www.canon.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOFORMA - Wizje Natury 2021
 
 
Fotoforma partnerem technicznym ZPFP oraz Festiwalu Wizje Natury 2021
 
Jak co roku patronem sprzętowym festiwalu Wizje Natury jest https://fotoforma.pl/ - prodealer Canon Polska.
Fotoforma od lat wspiera przyrodników, organizując specjalistyczne warsztaty i dostarczając najwyższej jakości sprzęt dla fotografów przyrody. Firma jest jednym z największych dealerów profesjonalnego sprzętu fotograficznego w Polsce. Jako Pro Dealer między innymi marki Canon, Nikon, Olympus, Sony, Fuji, Sigma, Tamron, Pentax działa na rynku od 2007 roku. Firma jest tworzona przez pasjonatów i ekspertów w dziedzinie fotografii. Zapewnia klientom najwyższą jakość doradztwa i wsparcie techniczne.
 
Co roku podczas Festiwalu Wizje Natury na swoim specjalnym stanowisku Fotoforma udostępniała do testów najwyższej jakości sprzęt marki Canon, który świetnie sprawdza się w codziennej pracy fotografów przyrody, był on oferowany w specjalnej ofercie. Razem z Canon Polska, Fotoforma co roku organizował warsztaty dla przyrodników, gdzie uczestnicy otrzymali kupony rabatowe na sprzęt marki Canon do zrealizowania w sklepach online pod adresem https://fotoforma.pl/ oraz w salonie w Warszawie (Andersa 21).
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejskie Zakłady Autobusowe - Wizje Natury 2021
 
 
 
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie Partnerem Festiwalu Wizje Natury 2021
 
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. to największy przewoźnik transportu publicznego zarówno w Warszawie, jak też w Polsce, i jeden z większych w Europie. Działania Spółki skupione są na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w trosce o komfort i zdrowie warszawianek i warszawiaków.
 
MZA jako odpowiedzialna firma dba o środowisko naturalne i angażuje się w akcje promujące ochronę przyrody. Od lat systematycznie ogranicza wolumen emitowanych gazów oraz produkcję odpadów i odprowadzanych ścieków. Poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesny tabor, spółka stała się jednym z najbardziej ekologicznych przewoźników miejskich w Europie.

Miejskie Zakłady Autobusowe od wielu lat wspierają organizację Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury”. W ramach tej współpracy, wybrane podczas festiwali fotografie są wyświetlane na ekranach LCD (obecnie w systemie „Halo Warszawo!”), a podziwiać je może nawet 1,2 miliona pasażerów dziennie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS - Wizje Natury 2021
 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 Partnerem Festiwalu Wizje Natury 2021
 
STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAiKS to najstarsza i największa polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Użytkownikom twórczości ułatwia legalne korzystanie z utworów, a dla twórców zbiera tantiemy. Działa od ponad 100 lat. Zrzesza kompozytorów, autorów tekstów, scenarzystów, dramatopisarzy, choreografów oraz twórców innych dziedzin sztuki. Jest też jednym z największych mecenasów kultury w Polsce.
 
Od początku swojej działalności, tj. od 1918 roku, ma formę prawną stowarzyszenia i posiada osobowość prawną. Działa m.in. na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi[4]. Nie prowadzi działalności zarobkowej, może jednak prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, w zakresie ustalonym przez Zjazd Delegatów. Stowarzyszeni w ZAiKS-ie twórcy samodzielnie określają swoje cele, programy działania oraz struktury organizacyjne.
 
Funkcjonowanie ZAiKS-u reguluje statut uchwalony przez jego członków. Obszarem działania Stowarzyszenia Autorów ZAiKS jest Rzeczpospolita Polska, a jego siedzibą – Warszawa. ZAiKS jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000037327. Członkowie ZAiKS-u wybierają spośród siebie władze Stowarzyszenia: radę, zarząd i jego prezydium, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. W początkowym okresie stowarzyszenie to nosiło nazwę Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, skąd pochodzi skrót ZAiKS.
 
Głównymi celami statutowymi ZAiKS-u są: ochrona praw autorskich, w szczególności zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi, działanie na rzecz rozwoju twórczości, doskonalenie jej ochrony, zwłaszcza w związku z rozwojem nowych technik, działalność socjalna na rzecz jego członków.
Ochrona praw autorskich sprawowana przez ZAiKS przejawia się w różnorodnych formach pomocy autorom zrzeszonym w Stowarzyszeniu i ich następcom prawnym w realizowaniu przysługujących im praw, lecz również autorom w nim niezrzeszonym i zagranicznym – w granicach zawartych umów. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy w związku z tym zawieranie umów i dochodzenie odpowiedzialności z tego tytułu, a w szczególności dochodzenie wynagrodzeń autorskich i opłat należnych twórcom, inkasowanie, dzielenie i wypłata autorom należnych im wynagrodzeń autorskich i opłat.
 
Do zadań statutowych Stowarzyszenia, o szerokiej i długookresowej perspektywie należy zwłaszcza: podejmowanie i prowadzenie wszelkich działań zmierzających do doskonalenia prawa autorskiego i różnorodnych form promowania działalności twórczej; występowanie przez Stowarzyszenie z wszelkiego rodzaju inicjatywami zmierzającymi do podniesienia efektywności ochrony autorskich praw majątkowych we współpracy z organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi, z organizacjami twórców i innymi stowarzyszeniami sprawującymi zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (prawami pokrewnymi), związkami zawodowymi twórców, jak również z wydawcami powierzającymi Stowarzyszeniu zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi; udział w międzynarodowych organizacjach ochrony praw autorskich; tworzenie funduszów celowych przeznaczonych na rozwój twórczości, jej ochronę i popularyzację. Działalność o charakterze socjalnym na rzecz członków Stowarzyszenia przejawia się w podejmowaniu różnych form samopomocy koleżeńskiej, w szczególności w prowadzeniu Domów Pracy Twórczej.
Z postanowienia statutu (§ 1 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej) wynika, że wszystkie jego działania i czynności zarządzania powierzoną twórczością (jak np. poszukiwania nowych źródeł inkasa, negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów, dochodzenie roszczeń, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej, repartycja wynagrodzeń autorskich, wypłata tantiem) są ukierunkowane na minimalizację ich kosztów. Tak więc autorzy są obciążani wyłącznie uzasadnionymi kosztami zarządzania ich prawami autorskimi. Stosowne obciążenia potrącane są z wpływów inkasowych, nie zaś ze składek (zaliczek) członkowskich. W przypadkach, w których potrącone koszty okazują się w danym roku wyższe niż faktycznie poniesione, nadwyżka przypada autorowi w postaci bonifikaty kosztów inkasa i funduszu społecznego, potrącenia na zwrot kosztów inkasa i na fundusz społeczny wyliczane są według obowiązujących tabel potrąceń zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 
Adres strony ZAiKS: www.zaiks.org.pl
 
 
 
 
 
 
AMS - Wizje Natury 2021
 
  
AMS partnerem Festiwalu Wizje Natury 2021 oraz
fundatorem nagród w konkursie Fotograf Roku 2021 ZPFP
 
Jesteśmy liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce, zdobywcą licznych nagród. Działamy w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasi klienci i konsumenci - w czasie miejskich podróży, czy podczas podejmowania decyzji zakupowych. Od lat wzbogacamy swoje portfolio reklamowe zgodnie z aktualnymi trendami i potrzebami klientów i ich odbiorców. Dbamy o to, by nasi klienci mogli trafiać do odbiorców zgodnie z filozofią marki – nowocześnie, angażująco, użytecznie i ekologicznie. Chcemy wspólnie tworzyć Smart OOH. 
 
Jesteśmy liderem ekologicznych rozwiązań reklamowych i wprowadzamy je konsekwentnie w polskich miastach od 2018 r. Wiemy bowiem, że prośrodowiskowych działań oczekują mieszkańcy i że są one naturalnym krokiem w kierunku budowania miast w duchu smart city. W naszej ofercie jest ich coraz więcej – ekowiaty pokryte zielonym dachem, poddawane recyklingowi ekobacklighty czy zasilane energią słoneczną ekosłupy solarne. 
 
Zapraszamy na ams.com.pl
 
 
 
 
parent menu item not found: "130"